Denetim Değerlendirme ve Taşeron Hizmetleri

Denetim Değerlendirme ve Taşeron Hizmetleri

Denetim Değerlendirme ve Taşeron Hizmetleri

YAPI DENETİM HİZMETİ

Hafriyat kotları ve bina aplikasyon kontrolü,
Hafriyat sonrası zemin ve drenaj kontrolü,
İstinat duvarlarının projeye uygunluğunun kontrolü,
Şantiyeye giren malzemelerin test ve laboratuar deneylerinin yapılarak standartlara uygun olup olmadığının tespiti, (Demir çekme deneyi, beton numunesi basınç dayanımı ölçümü, slump deneyleri yapılması)
Taşıyıcı sistem imalatında kalıp ve demir donatı imalatının projeye uygunluğunun kontrolleri,
Duvar imalatında kullanılacak tüm malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolü,
Duvar imalatlarının mimariye uygunluğunun kontrolü,
Isı Yalıtım ve sıhhi tesisat ile ilgili kontrollerin yapılması,
Elektrik tesisatı ile ilgili kontrollerin yapılması,
Dış cephe ile ilgili çalışmaların Kontrolü,

İmalat kontrolleri İşin başlangıcından bitişine kadar sürekli ve zamanında olmaktadır.