Statik Projelendirme ve Uygulama

Statik Projelendirme ve Uygulama

Statik Projelendirme ve Uygulama

STATİK PROJELENDİRME VE UYGULAMA

     Yapılacak İnşaatların yürürlükte olan standart ve yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmesi, betonarme yapıların statik projelerinin en son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılması, çelik yapıların yürürlükte olan standart ve yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmesi,inşaa edilmesi hizmetleri yanı sıra mühendislik, müşavirlik, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetide verilmektedir.